6.1.2017
IMCO_PR(2017)597391
ПРОЕКТОДОКЛАД
относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите членки по отношение на изискванията за достъпност за продукти и услуги
(COM(2015)0615 - C8-0387/2015 - 2015/0278(COD))
Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите
Докладчик: Мортен Льокегор

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 1335kWORD 188k
Правна информация