6.1.2017
IMCO_PR(2017)597391
UDKAST TIL BETÆNKNING
om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser for så vidt angår tilgængelighedskrav til produkter og tjenesteydelser
(COM(2016)0615 - C8-0387/2015 - 2015/0278(COD))
Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse
Ordfører: Morten Løkkegaard

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater:
PDF 987kWORD 141k
Juridisk meddelelse