6.1.2017
IMCO_PR(2017)597391
PRANEŠIMO PROJEKTAS
dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su gaminių ir paslaugų prieinamumo reikalavimais, suderinimo
(COM(2015) 0615 - C8-0387/2015 - 2015/0278(COD))
Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas
Pranešėjas: Morten Løkkegaard

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais:
PDF 1343kWORD 178k
Teisinis pranešimas