6.1.2017
IMCO_PR(2017)597391
ZIŅOJUMA PROJEKTS
par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz produktu un pakalpojumu pieejamības prasībām
(COM(2015)0615 - C8-0387/2015 - 2015/0278(COD))
Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja
Referents: Morten Løkkegaard

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos:
PDF 1280kWORD 143k
Juridisks paziņojums