6.1.2017
IMCO_PR(2017)597391
ONTWERPVERSLAG
over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten inzake de toegankelijkheidseisen voor producten en diensten
(COM(2015)0615 - C8-0387/2015 - 2015/0278(COD))
Commissie interne markt en consumentenbescherming
Rapporteur: Morten Løkkegaard

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten:
PDF 988kWORD 180k
Juridische mededeling