6.1.2017
IMCO_PR(2017)597391
PROIECT DE RAPORT
referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de apropiere a actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre în ceea ce privește cerințele de accesibilitate aplicabile produselor și serviciilor
(COM(2015)0615 - C8-0387/2015 - 2015/0278(COD))
Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor
Raportor: Morten Løkkegaard

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare:
PDF 1295kWORD 180k
Notă juridică