6.1.2017
IMCO_PR(2017)597391
NÁVRH SPRÁVY
o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov, pokiaľ ide o požiadavky na prístupnosť výrobkov a služieb
(COM(2015)0615 - C8-0387/2015 - 2015/0278(COD))
Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa
Spravodajca: Morten Løkkegaard

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 1311kWORD 184k
Právne oznámenie