6.1.2017
IMCO_PR(2017)597391
FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE
Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar vad gäller tillgänglighetskrav för produkter och tjänster
(COM(2015)0615 - C8-0387/2015 - 2015/0278(COD))
Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd
Föredragande: Morten Løkkegaard

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 1075kWORD 139k
Rättsligt meddelande