9.1.2017
IMCO_PR(2017)597399
NÁVRH SPRÁVY
o fungovaní franchisingu v sektore maloobchodu
(2016/2244(INI))
Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa
Spravodajca: Dennis de Jong

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 337kWORD 47k
Právne oznámenie