9.10.2018
IMCO_PR(2018)628465
ПРОЕКТ НА ДОКЛАД
относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програма за единния пазар, конкурентоспособността на предприятията, включително малките и средните предприятия, и европейската статистика и за отмяна на регламенти (ЕС) № 99/2013, (ЕС) № 1287/2013, (ЕС) № 254/2014, (ЕС) № 258/2014, (ЕС) № 652/2014 и (ЕС) 2017/826
(COM(2018)0441 - C8-0254/2018 - 2018/0231(COD))
Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите
Докладчик: Никола Данти

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 294kWORD 101k
Правна информация