9.10.2018
IMCO_PR(2018)628465
NÁVRH ZPRÁVY
o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí program pro jednotný trh, konkurenceschopnost podniků, včetně malých a středních podniků, a evropskou statistiku a kterým se zrušují nařízení (EU) č. 99/2013, (EU) č. 1287/2013, (EU) č. 254/2014, (EU) č. 258/2014, (EU) č. 652/2014 a (EU) 2017/826
(COM(2018)0441 - C8-0254/2018 - 2018/0231(COD))
Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů
Zpravodajka: Nicola Danti

Tento dokument neexistuje ve formátu HTML, je však k dispozici v těchto formátech:
PDF 278kWORD 102k
Právní upozornění