9.10.2018
IMCO_PR(2018)628465
UDKAST TIL BETÆNKNING
om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af programmet for det indre marked, virksomheders konkurrenceevne, herunder små og mellemstore virksomheders, og europæiske statistikker og om ophævelse af forordning (EU) nr. 99/2013, (EU) nr. 1287/2013, (EU) nr. 254/2014, (EU) nr. 258/2014, (EU) nr. 652/2014 og (EU) 2017/826
(COM(2018)0441 - C8-0254/2018 - 2018/0231(COD))
Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse
Ordfører: Nicola Danti

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater:
PDF 270kWORD 93k
Juridisk meddelelse