9.10.2018
IMCO_PR(2018)628465
RAPORTI PROJEKT
mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse ühtse turu, ettevõtete, sealhulgas väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate konkurentsivõime ja Euroopa statistika programm ning tunnistatakse kehtetuks määrused (EL) nr 99/2013, (EL) nr 1287/2013, (EL) nr 254/2014, (EL) nr 258/2014, (EL) nr 652/2014 ja (EL) nr 2017/826
(COM(2018)0441 - C8-0254/2018 - 2018/0231(COD))
Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon
Raportöör: Nicola Danti

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud:
PDF 250kWORD 100k
Õigusalane teave