9.10.2018
IMCO_PR(2018)628465
MIETINTÖLUONNOS
ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi sisämarkkinoita, yritysten, mukaan luettuna pienten ja keskisuurten yritysten, kilpailukykyä ja Euroopan tilastoja koskevan ohjelman perustamisesta ja asetusten (EU) N:o 99/2013, (EU) N:o 1287/2013, (EU) N:o 254/2014, (EU) N:o 258/2014, (EU) N:o 652/2014 ja (EU) 2017/826 kumoamisesta
(COM(2018)0441 - C8-0254/2018 - 2018/0231(COD))
Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta
Esittelijä: Nicola Danti

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa:
PDF 262kWORD 101k
Oikeudellinen huomautus