9.10.2018
IMCO_PR(2018)628465
NACRT IZVJEŠĆA
o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi Programa za jedinstveno tržište, konkurentnost poduzeća, uključujući mala i srednja poduzeća, te europsku statistiku i o stavljanju izvan snage uredbi (EU) br. 99/2013, (EU) br. 1287/2013, (EU) br. 254/2014, (EU) br. 258/2014, (EU) br. 652/2014 i (EU) 2017/826
(COM(2018)0441 - C8-0254/2018 - 2018/0231(COD))
Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača
Izvjestitelj: Nicola Danti

Dokument ne postoji u HTML obliku, no dostupan je u sljedećim formatima:
PDF 263kWORD 101k
Pravna napomena