9.10.2018
IMCO_PR(2018)628465
ONTWERPVERSLAG
over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het programma voor de eengemaakte markt, het concurrentievermogen van ondernemingen, met inbegrip van kleine en middelgrote ondernemingen, en Europese statistieken, en tot intrekking van de Verordeningen (EU) nr. 99/2013, (EU) nr. 1287/2013, (EU) nr. 254/2014, (EU) nr. 258/2014, (EU) nr. 652/2014 en (EU) 2017/826
(COM(2018)0441 - C8-0254/2018 - 2018/0231(COD))
Commissie interne markt en consumentenbescherming
Rapporteur: Nicola Danti

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten:
PDF 275kWORD 101k
Juridische mededeling