9.10.2018
IMCO_PR(2018)628465
PROJEKT SPRAWOZDANIA
w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego program na rzecz jednolitego rynku, konkurencyjności przedsiębiorstw, w tym małych i średnich przedsiębiorstw, oraz statystyk europejskich oraz uchylającego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 99/2013, (UE) nr 1287/2013, (UE) nr 254/2014, (UE) nr 258/2014, (UE) nr 652/2014 i (UE) 2017/826
(COM(2018)0441 - C8-0254/2018 - 2018/0231(COD))
Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów
Sprawozdawca: Nicola Danti

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach:
PDF 286kWORD 103k
Informacja prawna