9.10.2018
IMCO_PR(2018)628465
PROIECT DE RAPORT
referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a programului privind piața unică, competitivitatea întreprinderilor, inclusiv a întreprinderilor mici și mijlocii, și statisticile europene și de abrogare a Regulamentelor (UE) nr. 99/2013, (UE) nr. 1287/2013, (UE) nr. 254/2014, (UE) nr. 258/2014, (UE) nr. 652/2014 și (UE) 2017/826
(COM(2018)0441 - C8-0254/2018 - 2018/0231(COD))
Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor
Raportor: Nicola Danti

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare:
PDF 285kWORD 102k
Notă juridică