9.10.2018
IMCO_PR(2018)628465
FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE
om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av programmet för den inre marknaden, konkurrenskraft för företag, inklusive små och medelstora företag, och europeisk statistik samt om upphävande av förordningarna (EU) nr 99/2013, (EU) nr 1287/2013, (EU) nr 254/2014, (EU) nr 258/2014, (EU) nr 652/2014 och (EU) 2017/826
(COM(2018)0441 - C8-0254/2018 - 2018/0231(COD))
Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd
Föredragande: Nicola Danti

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 266kWORD 101k
Rättsligt meddelande