19.10.2018
IMCO_PR(2018)628618
ПРОЕКТ НА ДОКЛАД
относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програма „Митници“ за сътрудничество в областта на митниците
(COM(2018)0442 - C8-0261/2018 - 2018/0232(COD))
Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите
Докладчик: Мария Грапини

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 224kWORD 92k
Правна информация