19.10.2018
IMCO_PR(2018)628618
UDKAST TIL BETÆNKNING
om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastlæggelse af toldprogrammet for samarbejde på toldområdet
(COM(2018)0442 - C8-0261/2018 - 2018/0232(COD))
Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse
Ordfører: Maria Grapini

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater:
PDF 215kWORD 81k
Juridisk meddelelse