19.10.2018
IMCO_PR(2018)628618
MIETINTÖLUONNOS
ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tulliyhteistyötä koskevan Tulli-ohjelman perustamisesta
(COM(2018)0442 - C8-0261/2018 - 2018/0232(COD))
Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta
Esittelijä: Maria Grapini

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa:
PDF 209kWORD 89k
Oikeudellinen huomautus