19.10.2018
IMCO_PR(2018)628618
PRANEŠIMO PROJEKTAS
dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl bendradarbiavimo muitinių klausimais programos „Muitinė“
(COM(2018)0442 - C8-0261/2018 - 2018/0232(COD))
Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas
Pranešėja: Maria Grapini

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais:
PDF 209kWORD 82k
Teisinis pranešimas