19.10.2018
IMCO_PR(2018)628618
ONTWERPVERSLAG
inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het Douane-programma voor samenwerking op het gebied van douane
(COM(2018) 442 - C8-0261/2018 - 2018/0232(COD))
Commissie interne markt en consumentenbescherming
Rapporteur: Maria Grapini

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten:
PDF 217kWORD 89k
Juridische mededeling