19.10.2018
IMCO_PR(2018)628618
NÁVRH SPRÁVY
o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje program spolupráce v colnej oblasti „Colníctvo“
(COM(2018)0442 - C8-0261/2018 - 2018/0232(COD))
Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa
Spravodajkyňa: Maria Grapini

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 222kWORD 84k
Právne oznámenie