19.10.2018
IMCO_PR(2018)628618
FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE
om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett tullprogram för samarbete i tullfrågor
(COM(2018)0442 - C8-0261/2018 - 2018/0232(COD))
Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd
Föredragande: Maria Grapini

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 219kWORD 90k
Rättsligt meddelande