17.11.2014
INTA_AD(2014)537403
ADVIES
van de Commissie internationale handel
aan de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende nieuwe voedingsmiddelen
(COM(2013)0894 - C8-0487/2013 - 2013/0435(COD))
Rapporteur voor advies: Jude Kirton-Darling

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten:
PDF 296kWORD 387k
Juridische mededeling