17.11.2014
INTA_AD(2014)537403
STANOVISKO
Výboru pre medzinárodný obchod
pre Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o nových potravinách
(COM(2013)0894 - C7-0487/2013 - 2013/0435(COD))
Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Jude Kirton-Darling

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 568kWORD 634k
Právne oznámenie