1.9.2016
INTA_AD(2016)582234
СТАНОВИЩЕ
на комисията по международна търговия
на вниманието на комисията по бюджети
относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 година
(2016/2047(BUD))
Докладчик по становище: Раймер Бьоге

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 423kWORD 68k
Правна информация