1.9.2016
INTA_AD(2016)582234
NUOMONĖ
Tarptautinės prekybos komiteto
pateikta Biudžeto komitetui
dėl Europos Sąjungos 2017 finansinių metų bendrojo biudžeto projekto
(2016/2047(BUD))
Nuomonės referentas: Reimer Böge

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais:
PDF 405kWORD 66k
Teisinis pranešimas