1.9.2016
INTA_AD(2016)582234
ATZINUMS
Sniegusi Starptautiskās tirdzniecības komiteja
Budžeta komitejai
par Eiropas Savienības 2017. finanšu gada vispārējā budžeta projektu
(2016/2047(BUD))
Atzinuma sagatavotājs: Reimer Böge

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos:
PDF 402kWORD 60k
Juridisks paziņojums