1.9.2016
INTA_AD(2016)582234
ADVIES
van de Commissie internationale handel
aan de Begrotingscommissie
inzake het ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2017
(2016/2047(BUD))
Rapporteur voor advies: Reimer Böge

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten:
PDF 175kWORD 67k
Juridische mededeling