1.9.2016
INTA_AD(2016)582234
AVIZ
al Comisiei pentru comerț internațional
destinat Comisiei pentru bugete
referitor la proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2017
(2016/2047(BUD))
Raportor pentru aviz: Reimer Böge

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare:
PDF 399kWORD 63k
Notă juridică