1.9.2016
INTA_AD(2016)582234
STANOVISKO
Výboru pre medzinárodný obchod
pre Výbor pre rozpočet
k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2017
(2016/2047(BUD))
Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Reimer Böge

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 341kWORD 67k
Právne oznámenie