1.9.2016
INTA_AD(2016)582234
YTTRANDE
från utskottet för internationell handel
till budgetutskottet
över förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2017
(2016/2047(BUD))
Föredragande av yttrande: Reimer Böge

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 174kWORD 67k
Rättsligt meddelande