25.6.2018
INTA_AD(2018)619163
AVIZ
al Comisiei pentru comerț internațional
destinat Comisiei pentru afaceri externe
referitor la punerea în aplicare a Acordului de asociere UE-Moldova
(2017/2281(INI))
Raportor pentru aviz: David Martin

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare:
PDF 413kWORD 64k
Notă juridică