5.12.2018
INTA_AD(2018)628707
СТАНОВИЩЕ
на комисията по международна търговия
на вниманието на комисията по правни въпроси
относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 469/2009 относно сертификата за допълнителна закрила на лекарствените продукти
(COM(2018)0317 - C8-0217/2018 - 2018/0161(COD))
Докладчик по становище: Лола Санчес Калдентей

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 235kWORD 172k
Правна информация