5.12.2018
INTA_AD(2018)628707
UDTALELSE
fra Udvalget om International Handel
til Retsudvalget
om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 469/2009 om det supplerende beskyttelsescertifikat for lægemidler
(COM(2018)0317 - C8-0217/2018 - 2018/0161(COD))
Ordfører for udtalelse: Lola Sánchez Caldentey

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater:
PDF 218kWORD 126k
Juridisk meddelelse