5.12.2018
INTA_AD(2018)628707
ARVAMUS
Esitaja: rahvusvahelise kaubanduse komisjon
Saaja: õiguskomisjon
ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 469/2009 ravimite täiendava kaitse tunnistuse kohta
(COM(2018)0317 - C8-0217/2018 - 2018/0161(COD))
Arvamuse koostaja: Lola Sánchez Caldentey

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud:
PDF 211kWORD 164k
Õigusalane teave