5.12.2018
INTA_AD(2018)628707
LAUSUNTO
kansainvälisen kaupan valiokunnalta
oikeudellisten asioiden valiokunnalle
ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi lääkkeiden lisäsuojatodistuksesta annetun asetuksen (EY) N:o 469/2009 muuttamisesta
(COM(2018)0317 - C8-0217/2018 - 2018/0161(COD))
Valmistelija: Lola Sánchez Caldentey

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa:
PDF 215kWORD 168k
Oikeudellinen huomautus