5.12.2018
INTA_AD(2018)628707
ATZINUMS
Sniegusi Starptautiskās tirdzniecības komiteja
Juridiskajai komitejai
par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 469/2009 par papildu aizsardzības sertifikātu zālēm
(COM(2018)0317 - C8-0217/2018 - 2018/0161(COD))
Atzinuma sagatavotāja: Lola Sánchez Caldentey

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos:
PDF 222kWORD 160k
Juridisks paziņojums