5.12.2018
INTA_AD(2018)628707
ADVIES
van de Commissie internationale handel
aan de Commissie juridische zaken
inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 469/2009 betreffende het aanvullende beschermingscertificaat voor geneesmiddelen
(COM(2018)0317 - C8-0217/2018 - 2018/0161(COD))
Rapporteur voor advies: Lola Sánchez Caldentey

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten:
PDF 221kWORD 165k
Juridische mededeling