5.12.2018
INTA_AD(2018)628707
OPINIA
Komisji Handlu Międzynarodowego
dla Komisji Prawnej
w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 469/2009 dotyczące dodatkowego świadectwa ochronnego dla produktów leczniczych
(COM(2018)0317 - C8-0217/2018 - 2018/0161(COD))
Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Lola Sánchez Caldentey

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach:
PDF 230kWORD 169k
Informacja prawna