5.12.2018
INTA_AD(2018)628707
AVIZ
al Comisiei pentru comerț internațional
destinat Comisiei pentru afaceri juridice
referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 469/2009 privind certificatul suplimentar de protecție pentru medicamente
(COM(2018)0317 - C8-0217/2018 - 2018/0161(COD))
Raportoare pentru aviz: Lola Sánchez Caldentey

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare:
PDF 232kWORD 172k
Notă juridică