5.12.2018
INTA_AD(2018)628707
STANOVISKO
Výboru pre medzinárodný obchod
pre Výbor pre právne veci
k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 469/2009 o dodatkovom ochrannom osvedčení pre liečivá
(COM(2018)0317 - C8-0217/2018 - 2018/0161(COD))
Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Lola Sánchez Caldentey

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 231kWORD 169k
Právne oznámenie