5.12.2018
INTA_AD(2018)628707
YTTRANDE
från utskottet för internationell handel
till utskottet för rättsliga frågor
över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 469/2009 om tilläggsskydd för läkemedel
(COM(2018)0317 - C8-0217/2018 - 2018/0161(COD))
Föredragande av yttrande: Lola Sánchez Caldentey

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 212kWORD 168k
Rättsligt meddelande