5.12.2018
INTA_AD(2018)628720
СТАНОВИЩЕ
на комисията по международна търговия
на вниманието на комисията по външни работи
относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Инструмент за предприсъединителна помощ (ИПП ІІІ)
(COM(2018)0465 - C8-0274/2018 - 2018/0247(COD))
Докладчик по становище: Давид Борели

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 226kWORD 169k
Правна информация