5.12.2018
INTA_AD(2018)628720
UDTALELSE
fra Udvalget om International Handel
til Udenrigsudvalget
om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af et instrument til førtiltrædelsesbistand (IPA III)
(COM(2018)0465 - C8-0274/2018 - 2018/0247(COD)
Ordfører for udtalelse: David Borrelli

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater:
PDF 215kWORD 126k
Juridisk meddelelse