5.12.2018
INTA_AD(2018)628720
ARVAMUS
Esitaja: rahvusvahelise kaubanduse komisjon
Saaja: väliskomisjon
ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse ühinemiseelse abi rahastamisvahend (IPA III)
(COM(2018)0465 - C8-0274/2018 - 2018/0247(COD))
Arvamuse koostaja: David Borrelli

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud:
PDF 205kWORD 159k
Õigusalane teave