5.12.2018
INTA_AD(2018)628720
LAUSUNTO
kansainvälisen kaupan valiokunnalta
ulkoasiainvaliokunnalle
ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi liittymistä valmistelevan tukivälineen (IPA III) perustamisesta
(COM(2018)0465 - C8-0274/2018 - 2018/0247(COD))
Valmistelija: David Borrelli

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa:
PDF 207kWORD 166k
Oikeudellinen huomautus